Spanningsanalyse voor organisaties

Weet u wat uw mensen drijft?

Elke medewerker heeft zijn eigen flow. Soms is het voor een manager voor te stellen waarom mensen niet vooruit te branden zijn. Ze doen alleen het hoogst nodige en soms nog niet eens dat. Ze lijken niet betrokken bij het bedrijf en klagen steen en been. Je zou willen dat je bij elke medewerker de ‘aanknop’ zou kunnen vinden. In de praktijk zijn managers bezig met de waan van de dag en besteden weinig tijd aan de interne klok van hun medewerkers. En toch heeft iedereen zo’n klok. Iedereen wil presteren, iedereen wil ontwikkelen. De vraag is alleen waarin, en waarom? Als je dat weet, kun je mensen pas echt laten uitblinken.

Drive

Bezwaren van klanten ontstaan in de meeste gevallen doordat de verkoper de juiste dingen doet op de verkeerde momenten. Ze proberen te closen als er geen vertrouwen is, vertrouwen te winnen als de klant klaar is om akkoord te gaan en beginnen te pitchen als de klant probeert te omschrijven wat ze nodig heeft. Als de verkoper zich niet bewust is van de natuurlijke flow van een gesprek, ontstaat er frustratie bij de klant en duurt een verkoopproces veel langer dan noodzakelijk is. Met kennis van Salesflow kun je dat voorkomen.

ChangeGrid Engagement Rings

Emoties

Een medewerker die goed in zijn of haar vel zit levert de beste prestaties, toch? Maar wat betekent eigenlijk ‘goed in je vel zitten’? Ons gedrag wordt voor de volle 100% gestuurd door onze emoties. Het managen van mensen draait dus om het managen van hun emoties. Het is dus van groot belang dat een manager de emoties van zijn medewerkers kan herkennen, voorspellen en beïnvloeden. Hoge spanning leidt immers tot slechte beslissingen en lage spanning tot apathie. Maar hoe krijg je nou inzicht in wat er in de hoofden van medewerkers speelt?

ChangeGrid Respons states
Als optimale performance voor u belangrijk is, is de spanningsanalyse uw belangrijkste hulpmiddel.

ChangeGrid is de enige analysetool die spanning meet en in kaart brengt op taakniveau. Je kunt als het ware ‘onder de motorkap’ van de organisatie kijken. Sabotagedrag en hoge stress zijn niet altijd zichtbaar met het blote oog, maar de spanningsanalyse brengt deze sluimerende gevaren haarfijn in beeld.

ChangeGrid

ChangeGrid is een analysetool die inzicht geeft in wat uw mensen beweegt en wat hun emotionele staat is. Door middel van een survey worden al uw mensen ondervraagd over hun kerntaken. De resultaten bieden inzicht in het algeheel stress en boredom niveau van uw medewerkers. Daarnaast bieden ze op medewerkersniveau inzicht in de taken die teveel stress opleveren en taken die niet de volle aandacht krijgen. Met deze resultaten kunt u gerichte interventies plannen voor managementcommunicatie en individuele ondersteuning.

1.  Inzicht in stress en verveling op organisatieniveau

2.  Voorspellen van productiviteitsverlies op taakniveau

3.  Basis voor effectieve interventies op individueel en teamniveau

Het ChangeGrid is uitgevonden en meer dan 30 jaar ontwikkeld door T. Falcon Napier van het Institute for Productive Tension. Effectieve resultaten werden bereikt bij onder andere General Motors, Sony en IBM. 

    Salesbazen Community

    De salesbazen community heeft een aantal eigen mediakanalen. Via deze kanalen delen wij kennis, updates en discussies met onze achterban.

    Abonneer je op deze kanalen en blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op gebied van sales en salesmanagement.

    Onze kanalen:

    Winkelwagen